2011 Karácsony

A karácsony egy keresztény ünnep , amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Feltehetőleg vagy azért esett erre a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése azaz a húsvét illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor kezdődött el a téli napforduló a Föld északi féltekéjén. Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.
Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kivánom én.


Karinthy Frigyes


A szeretet egy olyan meg nem fogható különleges dolog, önzetlen jó akaratban megnyilatkozó érzelem, amely annál jobban gyarapodik, minél többet nyújt magából, minél tékozlóbb, annál gazdagabb lesz , ő maga. Álljunk meg tehát e bensőséges, szent ünnepen egy kis időre, hogy meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni tudunk-e, örülni egymásnak és ha igen, akkor más dolgunk nem lehet a világon, küzdeni a legnemesebbért: egymásért.

14 Éves a Kékiringó Néptánccsoport

Az esztendőket a néptánccsoport "születésnapjára" bemutatott önálló műsoraikkal szokták zárni. Műsoraiknak, táncaiknak színpadi formát csoportvezetőjük, oktatójuk, Both Aranka ad, aki 2003-ban EMKE DÍJAT, 2007-BEN PRO URBE DÍJAT kapott, 2007-ben a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. A tánccsoport 2007. decemberében átvehette az Örökség Serleget.

Állandó prímásuk Forró István.


Az ügyes kis utánpótlás!
AKIK MÉG SZUSSZAL BÍRJÁK!