15. Éves Kékiringó

A tánccsoport tagjai jelenleg különböző korosztályúak: óvodásoktól fel egészen egyetemistákig. A tánccsoport vezetője tanítónőként nagyon fontosnak tartotta és tartja a népdal-és néptánctanítást, szokásaiknak megismertetését és továbbadását, a gyermekek érdeklődésének felkeltését mindezek iránt, mert bennük van a jövő, belőlük lesznek majd a hivatásos tánccsoportok utánpótlásai, a kultúra ápolói, éltetői. Most már büszkén emlékeznek vissza a mára már összeforrott tánccsoport kiszállásaira, sikeres fellépéseire, amelyek közül megemlítenénk: Botorka-fesztivált, Szejke-fesztivált, Sóskút-fesztivált, Csopak-fesztivált, Szolnok - milleneumi rendezvénysorozatot, Váci Világi Vigalmat, turnéinkat a környező falvakba, Németországba, Franciaországba. Tudásukat tánctáborokban gyarapítják: mezőségi, kalotaszegi, sófalvi, vajdaszentiványi, gyimesi táborokban; minden évben megszervezik a Gyermek és Ifjúsági Néptánccsoportok Fesztiválját. Ezen kívül állandó tevékenységük a gyerekek és ifjak napi rendszerességgel megtartott néptánc- és népzene oktatásai, a heti rendszerességgel tartott Gyermek táncházak, kézműves foglalkozások, negyedévente ünnepi szokásaik. Az esztendőket a néptánccsoport "születésnapjára" bemutatott önálló műsoraikkal szokták zárni. Műsoraiknak, táncaiknak színpadi formát csoportvezetőjük, oktatójuk, Both Aranka ad, aki 2003-ban EMKE DÍJAT, 2007-BEN PRO URBE DÍJAT kapott, 2007-ben a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. A tánccsoport 2007. decemberében átvehette az Örökség Serleget. Állandó prímásuk Forró István. Munkájukban Juhász Ferenc szavait választották mottóul: "Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az éneklő népek, a mítoszalkotó népek, a képíró asszonyok és faragó emberek, mert az ember hal ki velük".